Child Safety

Průmysl přenosných baterií bere bezpečnost spotřebitelů velmi vážně. Tento článek jsme připravili pro rodiče a zdravotníky. Jeho účelem je, aby rodiče získali nezbytné informace o bezpečném zacházení s knoflíkovými či mincovými články a zdravotníci zase věděli, jak postupovat, dojde-li k mimořádné události.

Knoflíkové či mincové baterie jsou určeny speciálně pro širokou škálu malých spotřebičů, jako jsou naslouchadla, hodinky, dálkové ovladače a hračky. Tyto baterie mají tvar knoflíku nebo mince a prodávají se v různých velikostech.

Průmysl baterií již nyní přijímá významná opatření ke zmírnění rizika spolknutí baterií. Mezi ně patří:

  • Výstražné nápisy na obalu baterií, které lze vzhledem k velikosti spolknout (např. AAA a menší).
  • Příprava norem pro bateriemi napájené elektronické přístroje a hračky s důrazem na ztížení přístupu dětí k bateriím, např. formou zabezpečených prostorů pro baterie.
  • Spolupráce s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) a dalšími organizacemi, jež se podílejí na tvorbě norem, za účelem průběžného zlepšování konstrukce baterií, zvyšování bezpečnosti výrobků a harmonizace výstražných sdělení a bezpečnostních piktogramů.
  • Snaha o zabezpečení obalů před dětmi u těch typů baterií, které jsou k nesprávnému použití náchylnější než jiné.
Informace o obecných rizicích