Knoflíkové či mincové články jsou určeny speciálně pro širokou škálu malých spotřebičů, jakou jsou naslouchadla, hodinky a hračky. Tyto baterie mají tvar knoflíku či mince (odtud jejich název) a prodávají se v různých velikostech.

 • Spolknutí mincové baterie je často chybně diagnostikováno, a to z mnoha důvodů, například:
  • Děti (hlavně malé) baterii často spolknou, aniž by je při tom někdo viděl.
  • Příznaky doprovázející spolknutí baterie jsou nespecifické a příznaky po spolknutí lithiového mincového článku mohou připomínat chřipku.
  • Spolknuté knoflíkové články si lze splést s mincemi.
 • Spolknuté knoflíkové články mohou být velmi nebezpečné, pokud uvíznou v jícnu, což je stav vyžadující okamžitý lékařský zásah. Mimořádně velké riziko představují vzhledem k vyššímu napětí knoflíkové články s obsahem lithia. Čím větší je průměr článku, tím vyšší je riziko, neboť se zvyšuje pravděpodobnost uvíznutí v jícnu.
 • Pokud si ošetřující lékař není typem spolknuté baterie jist, měl by automaticky předpokládat požití baterie s obsahem lithia.
 • Existuje-li podezření na spolknutí baterie, je možno postupovat následovně:
  • Pacientům by nemělo být podáno žádné jídlo ani tekutiny, dokud rentgenové vyšetření neprokáže, že baterie neuvízla v jícnu.
  • Pokud pacient žádné příznaky nevykazuje, pokuste se (nanejvýš 5 minut) vyhledat identifikační číslo na obalu nebo na obdobné baterii (je-li informace k dispozici).
  • U všech dětí mladších 12 let, které spolkly knoflíkový článek, je třeba provést okamžité rentgenové vyšetření bez ohledu na velikost baterie. U dětí starších 12 let se rentgenové vyšetření doporučuje, pokud má spolknutý knoflíkový článek v průměru více než 12 mm, vykazuje-li pacient příznaky, došlo-li k požití více než jedné baterie, pokud pacient zároveň spolkl magnet, nebo trpí onemocněním jícnu.
  • Nečekejte, až se objeví příznaky. Lithiový knoflíkový článek v jícnu může přivodit vážné popáleniny již během dvou hodin. Pacienti mohou být zpočátku asymptomatičtí, ale mohou i zvracet, kašlat, trpět nechutenstvím, nadměrnou tvorbou slin, vydávat chrčivé zvuky, mít obtíže při polykání, horečku nebo zvracet krev.
  • Baterii je nutné z jícnu okamžitě vyjmout. Při tom se upřednostňuje endoskopické vynětí, neboť přímý vizuální náhled do jícnu je důležitý pro rozhodování o další léčbě.
  • Upozorňujeme, že k perforaci jícnu a vzniku píštělí do průdušnice a jiných důležitých orgánů může dojít i 28 dnů po vynětí baterie. Vzhledem k těmto komplikacím je nutné pacienta velmi dobře monitorovat. Pokud baterie uvízne v horní části jícnu, je třeba počítat s opožděným nástupem dýchacích poruch a obrnou hlasivek. Je důležité si uvědomit, že striktury jícnu a spondylodiscitida v důsledku spolknutí článku se nemusí navenek projevit celé týdny i měsíce.
  • Pokud knoflíkový článek jícnem prošel bez zjevného poranění trávicí soustavy (tj. pacient nevykazuje žádné příznaky), nechte baterii organismem projít přirozeně.
  • Lékařská pomoc bude nutná, objeví-li se příznaky, nebo pokud velký knoflíkový článek (o průměru větším než 20 mm) neprojde do čtyř dnů vrátníkem. U všech ostatních případů spolknutí baterie bude pacient moci sledovat svůj stav doma na běžné stravě a při běžné činnosti, dokud baterie neprojde trávicím ústrojím.
  • Průchod trávicím ústrojím potvrdí kontrola stolice nebo, pokud k vyloučení nedojde během 10 až 14 dnů, lze zvážit opakování radiografického vyšetření.

Uvedená metodika je založena na doporučení specialistů, kteří mají s touto problematikou rozsáhlé zkušenosti.