Praktické tipy pro rodiče, jak u dětí zmírnit riziko spolknutí baterie:

silhouette32Všechny malé baterie ukládejte mimo dohled a dosah malých dětí.

cross-mark1Otevřete-li balení s několika knoflíkovými či mincovými články, zajistěte, aby děti neměly přístup k bateriím, které v otevřeném balení zůstanou.

lock91Zajistěte, aby prostory pro baterie u všech zařízení v domácnosti byly bezpečně uzavřeny a chráněny před dětmi, popř. aby byl výrobek uložen mimo dosah malých dětí.

medical12Malé baterie neukládejte do krabiček na léky ani v blízkosti léků. Vzhledem k tvaru a velikosti může snadno dojít k záměně.

Jak postupovat, spolkne-li vaše dítě knoflíkový či mincový článek:

medical109V případě spolknutí baterie vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc na oddělení urgentního příjmu.

drink81Až do výsledku rentgenového vyšetření na přítomnost baterie nedovolte dítěti jíst ani pít.

irisMáte-li ještě obal od baterie nebo zařízení, z něhož baterie pochází, vezměte je s sebou, abyste lékařům umožnili identifikovat typ baterie a její chemické složení.

telephone5V případě potřeby dalších informací můžete rovněž kontaktovat národní toxikologické středisko.