Knoflíkové či mincové články jsou určeny speciálně pro širokou škálu malých spotřebičů, jakou jsou naslouchadla, hodinky a hračky. Tyto baterie mají tvar knoflíku či mince (odtud jejich název) a prodávají se v různých velikostech.

  • Rodiče a uživatelé knoflíkové či mincové baterie často vůbec nezaznamenají, neboť jsou instalovány přímo uvnitř některých zařízení.
  • Děti i dospělí mohou knoflíkové či mincové baterie omylem spolknout. Největší riziko hrozí při výměně knoflíkových či mincových článků v přístrojích. Ve většině případů přirozeně projdou organismem a nezpůsobí žádný problém.
  • Knoflíkové či mincové baterie však mohou při požití uvíznout v jícnu (trávicí trubice). To může mít velmi závažné či dokonce smrtelné následky. Mimořádnou pozornost bychom měli věnovat bateriím, které mají v průměru 20 mm nebo více a existuje u nich vyšší pravděpodobnost uvíznutí.
  • Pokud situaci neřešíme, spolknutý lithiový mincový článek, který uvízl v jícnu, může ve styku s mimobuněčnými tekutinami začít vyrábět elektrický proud. To vede k vážnému poškození zdraví, je nutná okamžitá lékařská pomoc a baterii je nutné neprodleně vyjmout.
Jen několik příkladů zařízení, kde se knoflíkové či mincové články často používají:

zdravotnické prostředky

zdravotnické prostředky

dálkové ovladače

dálkové ovladače

přáníčka se zvukovými efekty

přáníčka se zvukovými efekty

hodinky

hodinky

ovladače garážových vrat

ovladače garážových vrat

hračky

hračky