• Για τις ΗΠΑ επικοινωνήσετε με τον Εθνικό Οργανισμό Κατάποσης Hotline στο 1-800-498-8666
  • Για άλλες χώρες: Ελέγξτε τον αριθμό Εθνικού Κέντρου Δηλητηριάσεων μέσω της ιστοσελίδας: http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/
phe_013_thumb