Praktische tips voor ouders om het risico te beperken voor het inslikken van batterijen door kinderen:

silhouette32Bewaar alle batterijen uit het zicht en bereik van jonge kinderen.

cross-mark1Bij het openen van een verpakking die meerdere knoopcellen bevat, zorg ervoor dat kinderen geen toegang hebben tot de batterijen die nog in de open verpakking zitten.

lock91
Zorg ervoor dat het batterijcompartiment van elk huishoudelijk product goed gesloten en “kindveilig” is, en/of dat het product bewaard wordt buiten het bereik van jonge kinderen.

medical12Vermijd het bewaren van kleine batterijen in pillendoosjes of samen met medicatie. Door de vorm en grootte kunnen knoopcellen gemakkelijk verward worden met medicijnen.

Wat te doen indien uw kind een knoopcel heeft ingeslikt:

medical109In het geval een batterij werd ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk de spoedafdeling van het ziekenhuis.

drink81
Laat uw kind niet meer eten of drinken tot een röntgenfoto uitsluitsel heeft gegeven of een batterij aanwezig is.

irisIndien u de batterijverpakking nog hebt of het apparaat waarin de batterij zat, neem dit mee zodat de arts kan nagaan om welke type van batterij het gaat.

telephone5Voor meer advies kan je ook contact opnemen met het nationaal antigifcentrum (in België) of de Gifwijzer raadplegen (in Nederland).