Child Safety

Den bærbare batteribransjen tar forbrukernes sikkerhet svært alvorlig, og har utarbeidet denne veiledningen for foreldre og helsepersonell for å sørge for at foreldre har nødvendig informasjon til å håndtere knappecellebatterier på en trygg måte, og for å belyse hva helsepersonell kan gjøre dersom ulykken skulle være ute.

Knappecellebatterier eller myntcellebatterier er batterier som er spesielt utformet for en lang rekke små apparater, for eksempel høreapparater, klokker, fjernkontroller og leker. Disse batteriene er formet som en knapp eller en mynt og finnes i ulike størrelser.

Batteribransjen iverksetter allerede betydelige tiltak for å begrense risikoen for at batteriene svelges. Blant annet:

  • De plasserer advarselsetiketter på pakninger med batterier som er små nok til å svelges (dvs. AAA og mindre).
  • De deltar i utviklingsprosessen for standarder for batteridrevne elektriske apparater og leker, med fokus på hvordan batterier kan bli mindre tilgjengelige for barn, for eksempel å sikre batterirom.
  • De arbeider gjennom den internasjonale elektrotekniske kommisjon (IEC) og andre organisasjoner som definerer standarder for kontinuerlig å forbedre batterikonstruksjon, produktsikkerhet og harmonisering av advarsler/sikkerhetspiktogrammer.
  • De går inn for å gjøre batteripakninger mer barnesikre for visse batterityper som er særlig utsatt for misbruk.
Lær mer om generelle farer