Knappecellebatterier eller myntcellebatterier er batterier som er spesielt utformet for en lang rekke små apparater, for eksempel høreapparater, klokker, fjernkontroller og leker. Disse batteriene er formet som en knapp eller en mynt og finnes i ulike størrelser.

  • Knappecellebatterier er ofte ikke synlige for foreldre eller brukere ettersom de allerede er integrert i ulike enheter
  • Både barn og voksne kan komme til å svelge knappecellebatterier. Faren er størst når knappecellebatteriene i disse enhetene skiftes. I de fleste tilfeller passerer de naturlig gjennom kroppen uten å forårsake skade.
  • Knappecellebatterier kan imidlertid sette seg fast i øsofagus (spiserøret) når de svelges. Dette kan være svært farlig, og i verste fall dødelig. Vær ekstra forsiktig med batterier som er 20 mm eller større i diameter, ettersom disse har større sannsynlighet for å sette seg fast i spiserøret.
  • Dersom dette ikke behandles, kan et svelget litium-knappecellebatteri generere elektrisk strøm fra kontakten mellom batteriet og vevsvæskene i spiserøret. Dette vil forårsake stor skade, og øyeblikkelig medisinsk hjelp og øyeblikkelig fjerning av batteriet er derfor nødvendig.
ADVICE_MEDICAL
o Disse er bare noen eksempler på enheter som vanligvis bruker knappecelle- eller myntcellebatterier:

medisinsk utstyr

medisinsk utstyr

fjernkontroller

fjernkontroller

ratulasjonskort med lyd

gratulasjonskort med lyd

klokker

klokker

garasjeportåpnere

garasjeportåpnere

leker

leker