Child Safety

Taşınabilir türdeki pilleri üreten sanayi kesimi tüketicinin kullanım güvenliğine çok dikkat eder ve düğme türü pillerin ebeveynler tarafından sorunsuz bir biçimde kullanımı ve bir kaza durumunda sağlık personelinin ne tür adımlar atacağını belirlemek bakımından bu rehber hazırlanmıştır.

Düğme piller veya para şeklindeki piller işitme cihazları, kol saatleri, uzaktan kumanda aletleri ve oyuncaklar gibi çok değişik türdeki küçük cihazlar için özel olarak üretilmektedir. Bu çeşit piller düğme veya para şeklinde olup, değişik boyutlara sahiptirler.

Bahis konusu pillerin üreticileri bu tür pillerin yutulma risklerinin sınırlandırılması bakımından ciddi tedbirler almaktadırlar. Bunlar arasında:

  • Yutulabilecek boyutlardaki, yani ince kalem (AAA) ölçülerinden küçük pillerin ambalaj paketleri üzerine gerekli ikazların konulması,
  • Pille çalışan elektronik cihazlara ve oyuncaklara ait üretim standartlarının hazırlanmasına katkıda bulunarak, bu tür cihazlardaki pil yuvalarının çocukların kolaylıkla ulaşamayacağı bölümlerde yer alınmasının sağlanması,
  • Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve benzeri Standard hazırlama organizasyonları ile işbirliği yaparak, pillerin tasarımlarını geliştirmesi, ürün güvenliğinin arttırılması ve ikaz/güvenlik şekil ve işaretlerinin uyumlu hale getirilmesi,
  • Yanlış kullanım ihtimali bulunan pil türlerine ait dış ambalajların çocuklarca açılmasının zorlaştırılması,
Genel riskler hakkında bilgi edinin