Düğme/sikke hücreleri, işitme, saatler ve oyuncaklar gibi özel küçük ev aletleri geniş bir yelpazede için tasarlanmış piller bulunmaktadır. Bu piller, dolayısıyla onların adını bir düğme/madalyonun bir şekle sahip ve farklı boyutlarda gelir.

 • Para türü pillerin yutulması durumu birçok nedenlerden dolayı yanlış teşhisler konulmasına yol açmaktadır. Bunlar:
  • Özellikle küçük çocukların pil yutmaları her zaman teşhis edilememektedir
  • Pil yutulması spesifik semptomlar göstermez ve lityum para pillerinin semptomları grip bulgularına benzeyebilir.
  • Yutulan düğme pil para olarak algılanabilir.
 • Yutulan düğme pil yemek borusunda kaldığı zaman çok tehlikeli olabilir ve bu durumda acil tıbbi müdahale şarttır. Yüksek voltaj içermelerinden dolayı lityum içeren düğme pillerde risk özellikle daha fazladır. Pil çapının artmasıyla risk daha da artar, zira büyük çaplı para pillerinin yemek borusunda kalma ihtimali çok fazladır.
 • Müdahaleyi yapan doktor hangi türde pil yutulduğundan emin değilse, tedavinin lityum esaslı pillere uygulanan türde olması gerekir.
 • Yutulan pilin vücutta kaldığından şüpheleniliyorsa aşağıda belirtilen yollara başvurulabilir.
  • Röntgen çekimi yemek borusunda pil bulunup, bulunmadığını gösterene kadar hastaya herhangi bir içecek veya yiyecek verilmemelidir.
  • Hasta herhangi bir belirti göstermiyorsa, 5 dakika süreyle pil ambalajı veya pil numunesi üzerindeki tanıtım bilgilerini inceleyiniz (söz konusu bilgilere ulaşılması durumunda)
  • Pil boyutları ne olursa olsun, pili yutan 12 yaşından küçük çocuğun derhal röntgen filmini çekiniz. 12 yaşından büyük çocuklarda yutulan pilin çapı 12 mm ’den büyükse röntgen çekimi tavsiye edilebilir. Bu uygulama semptomların olması, birden fazla pil bulunması, bir mıknatıs yutulması yapılması veya yemek borusuyla ilgili bir hastalığın daha önceden teşhis edilmesi durumlarında da geçerlidir.
  • Semptomların gelişmesini beklemeyiniz, zira yemek borusunda kalan lityum esaslı bir düğme pil 2 saat içersinde ciddi yanıklara yol açabilir. Hastalar başlangıçta belirti vermeyebilirler veya kusabilirler, öksürebilirler, İştahları azalabilir., salya artışı görülebilir, hırıltı çıkarabilirler , yutma zorluğu çekebilirler, ateşleri yükselebilir veya kan kusabilirler.
  • Yemek borusundaki piller hemen çıkartılmalıdır. Endoskopik çıkartma tercih edilir. Zira yemek borusu görüntüsünün alınması bir sonraki tedaviye yön verecektir.
  • Soluk borusuna veya diğer büyük damarlara yemek borusundan uzanan fistüller veya küçük delinmeler, pilin çıkartılmasından sonra 28 gün içersinde tedavi olacaktır. Bu tür sıkıntılar sık sık görsel olarak izlenmelidir. Yemek borusunun üst kısmında yerleşen pillerin yol açacağı geç nefes alıp verme durumu ve ses telleri felcinin oluşumu da beklentiler dahilindedir. Yemek borusu sıkışması ve enfeksiyon hali pilin çıkartılmasından sonra haftalar,bazen aylar sonra düzelecektir.
  • Düğme piller yemek borusundan geçtikten sonra mide ve bağırsaklarda herhangi bir hasar yaratmadılarsa, yani herhangi bir semptom görülmediği taktirde, pillerin vücuttan tabi yolla atılmasına izin verilir.
  • Büyük ebatlı (çapı 20 mm ’den fazla) bir düğme pil mide girişinden 4 gün içersinde geçmezse veya başka semptomlar ortaya çıkarsa tıbbi müdahale gerekecektir. Diğer bütün pil yutma vakalarında hastalar durumlarını pil vücutlarından atılana kadar evlerinde izlemelidir. Bu esnada hasta normal aktivitelerini ve beslenmelerini sürdürebilirler.
  • Pilin dışarıya atılmasını büyük abdest kontrolü ile teyit edin ve pil 10-14 gün içersinde dışarıya atılmadıysa radyolojik kontrolleri tekrarlayın.

Bu rehber konu üzerinde geniş deneyimi olan uzmanlardan alınan bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır.

ADVICE_MEDICAL