Çocukların pil yutma risklerini azaltmak üzere ebeveynler için pratik tavsiyeler:

silhouette32Küçük boyutlu tüm pilleri çocukların gözler önünden uzak ve erişilemeyen yerlerde muhafaza ediniz.

cross-mark1Birden fazla düğme pili içeren bir paketi açtıktan sonra açık paketi çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

lock91Evinizde kullandığınız pille çalışan tüm cihazların pil yuvaları kapaklarının sıkıca kapalı olduğunu kontrol ediniz ve bu cihazları küçük çocukların ulaşamayacakları yerlerde muhafaza ediniz.

medical12Küçük pilleri ilaç kutuları içinde saklamayınız veya ilaç kutularının bulunduğu yerlerde tutmayınız. Pillerin şekil ve boyutlarını nedeniyle kolaylıkla ilaçlarla karıştırılabilir.

Çocuğunuzun bir düğme pili yutması durumunda neler yapılması gerekir:

medical109Piller yutulması halinde derhal bir hastanenin acil servisine gidilmelidir.

drink81Pilin mevcudiyetini gösteren röntgen çekilmeden önce çocuğunuza yiyecek ve içecek vermeyiniz.

irisYutulan pilin bir benzeri varsa bunu, yoksa içerisinde aynı tip pili içeren cihazı, pil türünün ve kimyasının belirlenmesi için doktora götürünüz.

telephone5 Daha fazla bilgi almak üzere ulusal toksikoloji merkezine başvurunuz.