Düğme piller veya para şeklindeki piller işitme cihazları, kol saatleri, uzaktan kumanda aletleri ve oyuncaklar gibi çok değişik türlerdeki küçük cihazlar için özel olarak üretilmektedir. Bu çeşit piller düğme veya para şeklinde olup, değişik boyutlara sahiptirler.

  • Düğme piller muhtelif cihazların bünyesine yerleştirilmiş şekilde satın alındığından, çoğunlukla kullanıcılar veya ebeveynler tarafından fark edilmezler.
  • Düğme piller çocuklar ve yetişkinler tarafından istenilmeden yutulabilirler. Yutulma riski en fazla cihazlardaki pillerin değiştirilmesi sırasında ortaya çıkar. Yutulan piller çoğunlukla sindirim sisteminden kendiliğinden geçerek, dışarı atılırlar ve vücuda herhangi bir hasar vermezler.
  • Ancak düğme piller yutulduktan sonra yemek borusunda yapışıp kalabilirler. Bu çok tehlikeli ve hatta öldürücü olabilir. Çapları 20 mm’ den fazla olan pillere çok daha fazla dikkat edilmelidir. Zira bu boyutlardaki düğme pillerin kişinin yemek borusunda kalma ihtimali çok daha fazladır.
  • Yemek borusuna yerleşen lityum esaslı bir pil tedavi edilmeden bırakılırsa, pil ile yemek borusundaki sıvıların teması sonucunda bir elektik akımı doğabilir. Bu durum çok ciddi hasara yol açar ve acil tıbbi müdahale gerekerek, pilin derhal çıkartılması şarttır.
ADVICE_MEDICAL
*Çoğunlukla düğme veya para pilleri ile çalışan ekipmanlar:

Medical Devices

tıbbi aletler

Remote Controls

uzaktan kumanda cihazları

Greeting Cards with Sound

sesli tebrik kartları

Watches

kol saatleri

Garage Door Opener

garaj kapısı açma

GToysr

oyuncaklar